logo
اینجا همه چیز مثبته
تیم انرژی مثبت All Positive Here متشکل از تیم طراحی محصولات انرژی مثبت، تیم مجرب روانشناسی و محقق در زمینه موفقیت های شخصی و اجتماعی است.
allposetivehere.site@gmail.com
 

درباره ما

اولین گام را با ایمان و اعتقاد راسخ بردار،لزومی ندارد کل راه را ببینی فقط گام اول را بردار.

درباره ما

تیم انرژی مثبت All Positive Here متشکل از تیم طراحی محصولات انرژی مثبت، تیم مجرب روانشناسی و محقق در زمینه موفقیت های شخصی و اجتماعی است.

هدف از ایجاد این استارتاپ گسترش تفکر مثبت و افزایش حس سرزندگی و نشاط در زندگی عموم مردم است،همواره تیم انرژی مثبت ما برآن است که با تولید محصولات انرژی مثبت گامی در جهت تحقق اهداف شما عزیزان ایجاد نماید.